E-mail: info@hanacke-stavby.cz
Tel.: 582 334 438

O firmě

ISO9001
Jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2009  – „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“

Firma Hanácké stavby, spol. s.r.o. byla založena dne 19.1.1995.

Základní rozsah podnikatelské aktivity:

  • komplexní stavební práce v oborech pozemního, průmyslového a inženýrského stavitelství
  • převážná část stavebních prací je realizována při výstavbě, opravách a rekonstrukcích zemědělských a průmyslových objektů

Pro naše obchodní partnery zajišťujeme komplexní služby v oblasti zemědělských staveb:

  • projektovou dokumentaci včetně vyřízení stavebniho povolení
  • zajištění projektu pro čerpání dotací z fondu rozvoje venkova
  • poradenství pří návrhu zemědělských staveb a jejich využití

Při zajišťování komplexních služeb pro zákazníka spolupracujeme pouze s vyzkoušenými a osvědčenými specializovanými firmami v rámci splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009, jejímiž jsme držiteli.

Stávající pracovní kolektiv firmy se vyznačuje flexibilitou a snahou řešit zadané úkoly vždy s cílem poskytnout optimální a kvalitní služby svým klientům.

Vybrané reference

Back to Top